Muziek op Schoot

Wat is muziek op schoot?

In de muziek op schoot lessen staat het spelenderwijs samen met je kind (0 tot 4 jaar) met muziek bezig zijn centraal. De band met je kind, het van elkaar genieten en samen spelen, staat voorop.

Ondertussen wordt op professionele wijze de muzikale basis gelegd, doordat het kind tijdens het spel op verschillende manieren met muziek bezig is: door zelf muziek te maken, door te bewegen op muziek en door te luisteren naar muziek.

Er is een vaste structuur in de lessen, door middel van een vast begin- en eindliedje wat de kinderen al heel snel herkennen. Daartussen komen veel muzikale spelletjes. We gebruiken daarbij onze stem, diverse schud-instrumentjes, trommels, ritmestokjes, etc. Ook is er spelmateriaal bij liedjes zoals: ballen, blokken, sjaaltjes, knuffels en seizoensmaterialen. Natuurlijk wordt er ook op de gitaar gespeeld (of op andere instrumenten) en zijn er mooie muziekopnames.

Voor meer informatie over het belang van muziekeducatie bij jonge kinderen kun je de website van Stichting Muziek op Schoot bezoeken.


Naar de Stichting Muziek op Schoot website
Muziek op Schoot - logo

Plezier

Centraal in de Muziek op Schoot lessen staat natuurlijk het grote plezier dat liedjes zingen, dansen en op instrumenten spelen met zich meebrengt!

Samen

Tijdens de Muziek op Schoot lessen zijn ouders en kinderen samen bezig met muziek, dans en spel. Hierdoor kan er na afloop van de cursus ook thuis gezellig samen gezongen en muziek gemaakt worden!

Ontwikkeling

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat muziek een positief effect heeft op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. Denk hierbij aan: taal, motoriek, emotioneel, sociaal en cognitief.

PROF. DR. ERIK SCHERDER OVER HET BELANG VAN MUZIEK

Erik Scherder college

"Muziek is een geweldige verrijking voor het brein!".

In zijn college voor de Universiteit van Nederland vertelt Prof. Dr. Erik Scherder wat er in je hersenen gebeurt als je muziek luistert.
De volledige video van het college over de werking van muziek op het brein is hier op Youtube te vinden.