Anita

Iedere keer is volop genieten voor de kinderen.
De afwisseling tussen het zingen, dansen en de
muziekinstrumenten maakt het boeiend van begin tot einde.
De liedjes zijn ook thuis goed te zingen. Voor Kevin had
het telkens iets magisch, meer dan de moeite waard.
Een volgende reeks komen we zeker graag weer.